Focali

Sektioner
Focali

Focali

Focali är ett svenskt forskarnätverket vars syfte är att säkerställa att Sida och andra svenska myndigheter har tillgång till relevant kunskap för att effektivt kunna använda skogsinsatser för att nå klimat- och fattigdomsmål.

Skog, klimat och fattigdom hänger ihop

Skog, klimat och fattigdom hänger ihop

Skogen kan spela en viktig roll för både klimat- och fattigdomsproblematik, dels för att minska utsläppen av växthusgaser och dels som inkomstkälla för de fattiga människor som är beroende av skogen för sitt uppehälle.

REDD

REDD

REDD står för Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation, alltså minskade utsläpp från avskogning och degradering av skog. Det handlar om att minska skogens utsläpp av koldioxid.

Focali is no longer using the Swedish version of our website, please visit the English version at www.focali.se/en for the latest Focali updates!

Financing REDD. Linking country needs and financing sources.

Financing REDD. Linking country needs and financing sources.

En kort sammanställning av några huvudfrågor angående finansiering av REDD.

Focali gästas av Leo Peskett

Focali gästas av Leo Peskett

2009-09-07

Den 7-8 september hade Focali styrgruppsmöte samt workshop kring Focalis studier. Vid detta tillfälle gästades Focali av Leo Peskett ifrån Overseas Development Institute, ODI, författare till bland annat "Making REDD work for the poor".

Ny rapport om pilotprojekt för REDD

Ny rapport om pilotprojekt för REDD

2009-09-01

Focali har kommit med en ny rapport om pilotprojekt för REDD, REDD-länders beredskap och en investerares perspektiv.

Incentives to sustain forest ecosystem services. A review and lessons for REDD.

Incentives to sustain forest ecosystem services. A review and lessons for REDD.

En rapport av Ivan Bond, Maryanne Grieg-Gran, Sheila Wertz-Kanounnikoff, Peter Hazlewood, Sven Wunder och Arild Angelsen skriven på uppdrag av Norge.

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD): An Options Assessment Report

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD): An Options Assessment Report

En rapport om olika alternativ för REDD skriven på uppdrag av Norge av Arild Angelsen, Sandra Brown, Cyril Loisel, Leo Peskett, Charlotte Streck och Daniel Zarin.

Assessment of existing global financial initiatives and monitoring aspects of carbon sinks in forest ecosystems – the issue of REDD.

Assessment of existing global financial initiatives and monitoring aspects of carbon sinks in forest ecosystems – the issue of REDD.

Focali-rapport 2009:01 av Lisa Westholm, Sabine Henders, Madelene Ostwald och Eskil Mattsson.

Moving Ahead with REDD. Issues, Options and Implications.

Moving Ahead with REDD. Issues, Options and Implications.

En rapport om olika alternativ för utformning av ett REDD-system.

Making REDD work for the Poor

Making REDD work for the Poor

Den här rapporten presenterar ett ramverk för att förstå sambanden mellan REDD och fattigdom. Den innehåller också en första analys av vilka konsekvenser REDD kan få för de fattiga.

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: