Focali

Sektioner
Focali

Focali

Focali är ett svenskt forskarnätverket vars syfte är att säkerställa att Sida och andra svenska myndigheter har tillgång till relevant kunskap för att effektivt kunna använda skogsinsatser för att nå klimat- och fattigdomsmål.

Skog, klimat och fattigdom hänger ihop

Skog, klimat och fattigdom hänger ihop

Skogen kan spela en viktig roll för både klimat- och fattigdomsproblematik, dels för att minska utsläppen av växthusgaser och dels som inkomstkälla för de fattiga människor som är beroende av skogen för sitt uppehälle.

REDD

REDD

REDD står för Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation, alltså minskade utsläpp från avskogning och degradering av skog. Det handlar om att minska skogens utsläpp av koldioxid.

Focali is no longer using the Swedish version of our website, please visit the English version at www.focali.se/en for the latest Focali updates!

Guld i gröna skogar

Guld i gröna skogar

En rapport på svenska från Världsnaturfonden, WWF.

Focaliforskare på skogskonferens i Argentina

Focaliforskare på skogskonferens i Argentina

Konferens
2009-10-18 08:00 till 2009-10-23 18:00.

Focaliforskare deltar på World Forestry Congress i Buenos Aires, Argentina 18-23 oktober 2009.

Focaliforskare på klimatkonferens i Uppsala

Focaliforskare på klimatkonferens i Uppsala

Konferens
2009-10-14 08:30 till 2009-10-14 17:00.

Focaliforskare deltar och presenterar på konferensen "Climate Change, Power and Poverty Conference" i Uppsala den 14 oktober 2009.

REDD+ Institutional Options Assessment

REDD+ Institutional Options Assessment

En utvärdering av institutionella alternativ för REDD+

Skogsavverkningsmöte i riksdagen

Skogsavverkningsmöte i riksdagen

2009-09-28

Måndagen 28 september hölls ett öppet möte i riksdagen om skogsavverkningens effekter på klimatet. Miljö- och jordbruksutskottet är värd för mötet och har bjudit in parlamentariker från EU:s alla medlems- och kandidatländer samt från EU-parlamentet. På agendan står bland annat REDD-initiativet (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation).

Climate Change: Financing Global Forests

Climate Change: Financing Global Forests

Eliasch review. Skriven av Johan Eliasch på uppdrag av den brittiska premiärministern.

Paying for avoided deforestation in the Brazilian Amazon

Paying for avoided deforestation in the Brazilian Amazon

En artikel om kostnaderna för REDD i brasilianska Amazonas.

Measuring and monitoring forest degradation for REDD.

Measuring and monitoring forest degradation for REDD.

En kort genomgång av frågor kring mätning och övervakning av degradering av skog.

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: