Focali

Sektioner
Focalis medlemmar

Focalis medlemmar

Focalis forskare kommer från flera svenska universitet och institutioner. Olika discipliner är representerade vilket skapar en tvärvetenskaplig och bred kunskapsbas inom området skog/bioenergi, klimat och fattigdomsfrågor.

Föjande universitet finns representerade i nätverket:

Göteborgs Universitet

Geovetenskaper, Kulturgeografi och ekonomisk geografi, Växt- och miljövetenskaper, Nationalekonomi och Globala studier

Chalmers

Avdelningen för fysisk resursteori

Linköpings universitet

Centre for Climate Science and Policy Research

Sveriges Lantbruksuniversitet

Skogens ekologi och skötsel

Stockholms Universitet

Stockholm Resilience Center/SwedBio

Focalis forskare är:

Madelene Ostwald

Madelene Ostwald

Madelene är docent inom geografi med inriktning mot naturgeografi. Hon är forskningsledare för Focali.

Martin Persson

Martin Persson

Martin har en PhD inom Energi och Miljö. Inom Focali är han aktiv inom studierna "Globala REDD-instrument" samt "REDD och fattigdom".

Matilda Palm

Matilda Palm

Matilda har en PhD inom Naturgeografi och arbetar som forskare på Fysisk resursteori på Chalmers. Hon är aktiv inom studierna "Globala REDD-instrument" samt "Klimatanpassad SFM".

Robin Biddulph

Robin Biddulph

Robin har en PhD i Kulturgeografi. I Focali är han är studietemaledare för studien "REDD och fattigdom".

Sabine Henders

Sabine Henders

Sabine har en master inom "Tropical and International Forestry". Inom Focali är hon är aktiv inom studien "Globala REDD-instrument".

Susanne von Walter

Susanne von Walter

Susanne är utbildad jägmästare. Inom Focali är hon aktiv inom studierna "REDD och fattigdom" samt "Globala REDD-instrument".

Ulrik Ilstedt

Ulrik Ilstedt

Ulrik Ilstedt är docent vid Institutionen för Skogens ekologi & skötsel. Inom Focali är han aktiv inom temat "Klimatanpassad SFM".

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: